0212 222 10 66 info@nemesiskitap.com
Ramazan Saygın Şimşek

Ramazan Saygın Şimşek

Ramazan Saygın Şimşek

19 Mayıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olarak “psikolog” un- vanı alan Ramazan Saygın Şimşek, Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri

Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayarak “uzman” unvanı almıştır. Uluslararası Vizyon Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji alanında doktora eğitimi tez aşamasındadır.

Uzun yıllar “Dikkat, Konsantrasyon, Odaklanma ve Bellek” konularında ça- lışmalar yapmış; Avrupa’da araştırmalarını tamamladıktan sonra Türkiye’de ilk

defa “Nörolojik Temelli Dikkat, Motivasyon ve Hafıza Eğitimini” geliştirmiştir. “Anne, Baba ve Öğrenci Eğitimi” projesinde ailelere yönelik “Çözüm Odaklı Aile İçi İletişim Teknikleri” ve öğrencilere yönelik “Üstün Akademik Başarı Teknikleri” seminerlerinde eğitmen olarak görev almış, 100 binin üzerinde anne, baba ve öğrenciye eğitim vermiştir. Kurumlara ve uzmanlara yönelik “Kişilik Analizi”, “Takım Ruhu”, “Profesyonel ve Özel İlişkilerde Denge Formülleri”, “Motivasyon ve Verimlilik”, “Stresi Yapıcı Güce Çevirme”, “Beden Dili ve Terapötik İletişim”, “Dikkat, Konsantrasyon ve Hafıza Teknikleri”, “Çocuk Resimlerinin Psiko-pedagojik Analizi” ve “Oyun Terapisi” eğitimlerini vermektedir. Çocuklara yönelik “Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite, Wisc-4 Zekâ Testi, Moxo Testi, Öğrenme Güçlükleri, Disleksi, Gelişim, Uyum, Duygulanım ve Davranışsal Sorunlar, Üstün Zekâlı Çocuklara Yönelik Danışmanlık ve

Yönlendirme, Sınav Koçluğu, Çocuklara Yönelik EMDR Terapisi” konuların- da hizmet veren Şimşek, aynı zamanda American Play Therapy Derneği’ne bağlı oyun terapistidir. ODTÜ Aile ve Evlilik Terapisi, Gotmann Çift Terapisi, EMDR Terapisi, ODM, Ericksonian Hipnoterapi ve Şema Terapi sertifikalarına sahip olan Şimşek; anksiyete, panik bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk, fobiler, uyku bozuklukları, bipolar bozukluk, depresyon, kronik stres, bağımlılıklar, cinsel işlev bozuklukları, dikkat, konsantrasyon ve hafıza geliştirme, ilişki ile evlilik sorunları konularında da yetişkinlere hizmet vermektedir. Birçok televizyon programına konuk olmuş, uzun yıllar Zahide ile Yetiş Hayata ve TRT1 İyi Fikir programlarında da danışman psikolog olarak görev almıştır. Dikkat Dağınıklığı Önleme El Kitabı, Eski Köye Yeni Adetler, Ben, Biz ve Çocuğa Dair,Dikkat Eksikliği Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar ve Tablet Çocukları kitaplarının yazarı olan Şimşek, Hürriyet gazetesinin hazırladığı 200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi kitabının ve yine Hürriyet Kitap’tan çıkan Mutlu Ailelerin 101 Sırrı adlı kitabın uzman yazarlarından birisidir.

Türk Psikologlar Derneği, EMDR Derneği üyeliği ve Hürriyet Aile yazar- lığını sürdüren Ramazan Saygın Şimşek, kurucusu olduğu Saygın Psikoloji merkezinde danışmanlık ve eğitim hizmetlerine devam etmektedir.

Yazarın Kitapları

Kadın Hisseder Erkek Fark Etmez

Ramazan Saygın Şimşek

Kadın Hisseder Erkek Fark Etmez

Tüm Hakları Saklıdır © 2017 | Nemesis Kitap